Träffpunkt Körsbärskullen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Gympa för alla, måndagar kl 18.30 i Idrottshallen Pelarne. Ledare Karina Svensson

Stick-café, första onsdagen i varje månad kl 18.30 i biblioteket på Körsbärskullen. Ledare Ewa Tällström Jonsson

Har du några förslag på kurser?

Skicka förfrågan till: caroline.hemmingsson@telia.com eller 070- 277 22 99.