Under hösten kommer det anordnas kurser på Körsbärskullen.

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder:

Vegetarisk matlagning kvällstid

med Majvor Kindström

Munspelskurs

med Fredrik Anckarman

Tisdagar

Anmälan sker till Vuxenskolan

Har du några andra förslag på kurser?

Skicka förfrågan till: caroline.hemmingsson@telia.com eller 070- 277 22 99.