Sal, matsal, kök, slöjdsal 400kr/tillfälle (280kr)

Matsal + kök för möte/kurs 700kr (490kr)

Matsal + kök, tillgång 1 dygn 1000kr (700kr)

Idrottshall 100kr/tim (70 kr)

Priser inom parentes för medlemmar i Träffpunkt Körsbärskullens ekonomiska förening.